ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
1 “งานมหกรรมผู้แสดงความสามารถคนพิการ” บทความ 6 สิงหาคม 2020 16
2 “คนพิการ ความรัก และความหลากหลายทางเพศ” บทความ 29 มิถุนายน 2020 30
3 “คนพิการกับความรัก” บทความ 11 มิถุนายน 2020 52
4 กิจกรรมงานคนพิการ จังหวัดนราธิวาส บทความ 26 พฤษภาคม 2020 54
5 “แท็กซี่สำหรับคนพิการ” บทความ 14 พฤษภาคม 2020 63
6 “การช่วยเหลือเด็กออทิสติกที่ไม่สามารถเรียนได้” บทความ 5 พฤษภาคม 2020 43
7 ชมรมตะวันทอแสง บทความ 27 เมษายน 2020 73
8 ครูผู้พิการ บทความ 8 เมษายน 2020 60
9 วันใหม่ของเด็กพิการ บทความ 18 มีนาคม 2020 95
10 “ครูคนพิการ” บทความ 27 กุมภาพันธ์ 2020 113
11 “การเข้าถึงแหล่งทุนของคนพิการ” บทความ 18 กุมภาพันธ์ 2020 86
12 น้องเทเลอร์เล่นเปียโน บทความ 12 กุมภาพันธ์ 2020 102
13 นานาสาระ เสื้อผ้าเด็กพิการโดยเฉพาะ บทความ 29 มกราคม 2020 102
14 “นวัตกรรมด้านการสร้างอาชีพแนวใหม่ ตอนที่ 2” บทความ 24 ธันวาคม 2019 92
15 “นวัตกรรมด้านการสร้างอาชีพแนวใหม่ ตอนที่ 1” บทความ 30 พฤศจิกายน 2019 124
16 “เส้นทางชีวิตของผู้นำสตรีพิการ ตอนที่ 2” บทความ 17 พฤศจิกายน 2019 102
17 “เส้นทางชีวิตของผู้นำสตรีพิการ ตอนที่ 1” บทความ 13 พฤศจิกายน 2019 93
18 “การดำเนินงานของมูลนิธิพิทักษ์ดวงตา” บทความ 1 พฤศจิกายน 2019 105
19 “MUSIC INSPIRES สถาบันดนตรีเพื่อคนพิการ” บทความ 18 กันยายน 2019 112
20 “การประกาศอิสรภาพของคนพิการ” บทความ 5 กันยายน 2019 120

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก