ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
1 รพ.สิรินธรแจกแขนขาเทียม เปิดชีวิตใหม่ของผู้พิการ ข่าวประชาสัมพันธ์ 0
2 อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดอาคาร “อารยปัญญาพัฒน์” ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ แห่งแรกของประเทศไทย ข่าวประจำวัน 0
3 จังหวัดตรัง กำหนดออกหน่วยบริการ ตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง อำเภอสิเกา ข่าวประจำวัน 0
4 ขยายเวลาจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางถึงสิ้นเดือนกันยายน 2563 IOC ข่าวประจำวัน 0
5 จัดหางานเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมงาน Job Expo Thailand 2020 มหกรรมการจัดหางานครั้งยิ่งใหญ่ ข่าวสมัครงาน 0
6 พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาเตรียมพร้อมช่างมืออาชีพ เพื่อก้าวสู่การรับรองความรู้ความสามารถ ข่าวประจำวัน 0
7 มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดอบรมแก่ผู้ปกครองและอาสาสมัครในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสติปัญญาในชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ข่าวประจำวัน 0
8 จังหวัดขอนแก่น คว้า 6 รางวัล ในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 ข่าวประจำวัน 0
9 จังหวัดชลบุรี ผู้ว่าฯ เป็นผู้แทนพระองค์มอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ข่าวประจำวัน 0
10 จ.สตูล มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2563 จำนวน 515,000 บาท ข่าวประจำวัน 2
11 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประทานทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและพิการในจังหวัดเพชรบูรณ์ ข่าวประจำวัน 2
12 จังหวัดสุรินทร์ อนุมัติให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการกู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ 346 ราย เป็นเงินกว่า 20 ล้านบาท ข่าวประจำวัน 2
13 สำนักงาน ก.พ.ร. นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ชมนวัตกรรมการพิมพ์มือเทียมช่วยเหลือผู้พิการ ที่โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ข่าวประจำวัน 3
14 มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการจังหวัดยโสธร ข่าวประจำวัน 3
15 “คลัง” ยัน มีเงินเพียงพอ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - พิการ - เงินเดือนข้าราชการ - ลูกจ้าง ข่าวประจำวัน 2
16 เหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยและนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ข่าวประจำวัน 3
17 เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ และผู้พิการติดบ้าน ที่ ต.แม่ตืน อ.ลี้ ข่าวประจำวัน 1
18 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563 ข่าวประจำวัน 1
19 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่รับฟังความคาดหวังที่มีต่อรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาการศึกษา กศน. ข่าวประจำวัน 2
20 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ข่าวประจำวัน 2

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก