ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หน้าที่และพันธกิจ

      ให้บริการสื่อตามแนวทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ มุ่งเน้นโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมของคนพิการทุกประเภท และส่งเสริมเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในการผลิตสื่อการศึกษาของคนพิการ อาทิเช่น หนังสือเสียงสำหรับผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงสื่อสิ่งพิมพ์   สื่ออักษรเบรลล์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น
รายการวีดิทัศน์/รายการโทรทัศน์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้พิการประเภทต่างๆ เช่น บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
บุคคลออทิสติก และบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้ สิ่งพิมพ์ เช่น บทความวิชาการ งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาของคนพิการ และจดหมายข่าวจาก สสพ.
 
จึงเรียนท่านผู้ใช้ทุกท่านกรุณาสมัครสมาชิกเพื่อใช้งาน หากมีข้อเสนอแนะหรือเว็บไซต์ผิดพลาดกรุณาแจ้ง braille.cet@gmail.com หรือ https://www.facebook.com/braille.cet

ข่าว/บทความ แนะนำ

เรื่องโดยเด็กๆ (16/02/2011)

เรื่องโดยเด็กๆ (16/02/2011)

ตั้งแต่ฉันสามารถจำความได้  ฉันพบความลำบากที่โรงเรียน  คุณครูหลายคนต่างบอกฉันเสมอว่า ให้พยายามหนักขึ้นแม้ว่าฉันได้พยายามอย่างดีที่สุดแล้ว ฉันร้องไห้ตลอดเวลา ฉันเกลียดโรงเรียน

แล้วเมื่อฉันอยู่เกรดสอง  แม่ของฉันพาฉันไปรับการทดสอบ  ปรากฎว่า ฉันเป็นเด็กฉลาดแต่สมาธิสั้น ...

แนวทางในการทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ตอนที่ 1 (27/01/2011)

แนวทางในการทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ตอนที่ 1 (27/01/2011)

บทความนี้ประกอบด้วย

  • บทนำ
  • IEP หรือแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลคืออะไร
  • ฉันจะพัฒนาการทำ IEP ของตนเองได้อย่างไร
  • ก่อนการประชุม
  • การเขียน IEP
  • เตรียมพร้อมสำหรับการประชุม
  • การมีส่วนร่วม
  • ...

ข่าวประจำวัน

หน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า

ข่าวประชาคมอาเซียน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก