ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หน้าที่และพันธกิจ

      ให้บริการสื่อตามแนวทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ มุ่งเน้นโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมของคนพิการทุกประเภท และส่งเสริมเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในการผลิตสื่อการศึกษาของคนพิการ อาทิเช่น หนังสือเสียงสำหรับผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงสื่อสิ่งพิมพ์   สื่ออักษรเบรลล์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น
รายการวีดิทัศน์/รายการโทรทัศน์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้พิการประเภทต่างๆ เช่น บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
บุคคลออทิสติก และบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้ สิ่งพิมพ์ เช่น บทความวิชาการ งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาของคนพิการ และจดหมายข่าวจาก สสพ.
 
จึงเรียนท่านผู้ใช้ทุกท่านกรุณาสมัครสมาชิกเพื่อใช้งาน หากมีข้อเสนอแนะหรือเว็บไซต์ผิดพลาดกรุณาแจ้ง braille.cet@gmail.com หรือ https://www.facebook.com/braille.cet

ข่าว/บทความ แนะนำ

การหลีกเลี่ยงสงครามการบ้าน 15/03/2010

การหลีกเลี่ยงสงครามการบ้าน 15/03/2010

ลูกของคุณมักมีปัญหาเสมอในการทำการบ้านให้เสร็จอย่างถูกต้องภายในเวลาที่ควรจะเป็นใช่ไหม  คุณจำเป็นต้องเอาใจใส่หรืออุทิศเวลาของคุณ คอยช่วยเหลือแต่ละคืนใช่ไหม  คุณตั้งคำถามว่า ทำไมลูกของคุณจำเป็นต้องทำการบ้านทั้งหมดนั่นหรือ ถ้าลูกของคุณมีปัญหาการเรียนรู้หรือการเอาใจใส่ ...

วิธีช่วยเหลือเด็กแอลดีให้มีวันหยุดที่มีความสุข 03/03/2010

วิธีช่วยเหลือเด็กแอลดีให้มีวันหยุดที่มีความสุข 03/03/2010

ช่วงเวลาวันหยุดเป็นช่วงเวลาอยู่ด้วยกันกับครอบครัว กับชุมชนและได้มิตรภาพที่เราจะมีปาร์ตี้หรือการฉลองกันอย่างสนุกสนาน  โชคร้ายที่เด็กๆ ซึ่งดิ้นรนกับปัญหาทางความประพฤติและสังคมจะรู้สึกโดดเดี่ยวและแยกตัวในช่วงเวลาแห่งความสุขนี้
 
อย่างไรก็ตาม...

ข่าวประจำวัน

หน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า

ข่าวประชาคมอาเซียน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก