ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว/บทความ แนะนำ

แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) กับแนวทางทางกฎหมายและการปฏิบัติสำหรับคุณพ่อคุณแม่ ตอนที่ 2

แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) กับแนวทางทางกฎหมายและการปฏิบัติสำหรับคุณพ่อคุณแม่ ตอนที่ 2

ใน IEP ควรมีอะไรบ้าง
IEP ควรอธิบายปัญหาการเรียนรู้ของลูกคุณอย่างถี่ถ้วนและจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไร

วิธีการที่ดีที่สุดและชัดเจนที่สุดที่จะอธิบายปัญหาเฉพาะตัวของลูกคุณคือ การรวบรวมข้อมูลจากการประเมิน  เอกสาร IEP ควรจะบรรจุการแสดงระดับปัจจุบันของผลทางการศึกษาของเด็ก...

แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) กับแนวทางทางกฎหมายและการปฏิบัติสำหรับคุณพ่อคุณแม่ ตอนที่ 1 (22/04/2011)

แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) กับแนวทางทางกฎหมายและการปฏิบัติสำหรับคุณพ่อคุณแม่ ตอนที่ 1 (22/04/2011)

ในบทความนี้

  • บทนำ
  • ใน IEP ควรมีอะไรบ้าง
  • กฎหมายและกฎเกณฑ์
  • แนวทางปฏิบัติสำหรับคุณพ่อคุณแม่

หมายเหตุของบรรณาธิการ www.ldonline.org:...

ข่าวประจำวัน

หน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า

ข่าวประชาคมอาเซียน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก