ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
161 "พม. เราไม่ทิ้งกัน” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ช่วยเหลือ 3 ครอบครัวเปราะบางในสถานการณ์โรคโควิด-19 ข่าวประจำวัน 19
162 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน 2 ครัวเรือน ในพื้นที่อำเภอชุมแสง ข่าวประจำวัน 21
163 "พิพัฒน์" เยี่ยมทัพนักกีฬาคนพิการรับคลายล็อกเฟส 4 ข่าวประจำวัน 22
164 สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย เตรียมเดินทางไปมอบเงินและถุงยังชีพให้คนตาบอดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 22-26 มิถุนายนนี้ ข่าวประจำวัน 25
165 ผู้ว่าฯ ขอนแก่น นำอาหารปรุงสุก จากครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และชุดธารน้ำใจฝ่า covid-19 มอบแก่ผู้เปราะบางในพื้นที่ อ.บ้านแฮด ข่าวประจำวัน 21
166 เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ จัดโครงการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และผู้พิการทางสายตา ข่าวประจำวัน 21
167 คณะทำงานจังหวัดลำปาง กลั่นกรองข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 ข่าวประจำวัน 21
168 พม.ตรัง จัดตั้งครัวกลาง แจกอาหารกล่อง ช่วยเหลือเยียวยา ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้โครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” จำนวน 1,000 กล่อง ข่าวประจำวัน 20
169 คณะทำงานจังหวัดลำปาง กลั่นกรองข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 ข่าวประจำวัน 22
170 เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ขยายเวลาการเปิดรับลงทะเบียน ขอรับความช่วยเหลือของผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข่าวประชาสัมพันธ์ 37
171 เปิด 7 มาตรการป้องกัน “โควิด” บริการ “ฟื้นฟู” ร่างกาย สถาบันสิรินธรฯ หวนเปิดธาราบำบัด ลดผู้ป่วยในเหลือ 48 เตียง ข่าวประจำวัน 22
172 พม.ลำปาง ร่วมสู้วิกฤต COVID-19 นำข้าวกล่องมอบช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ชาวบ้าน ข่าวประจำวัน 22
173 จังหวัดชุมพรรับมอบรถจักรยาน 3 ล้อโยกติดตั้งมอเตอร์สำหรับคนพิการ ข่าวประจำวัน 20
174 จ.หนองคาย จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการ ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2563 ข่าวประจำวัน 20
175 นครนายก ช่วยเหลือแบ่งปันน้ำใจให้ผู้พิการติดเตียง ข่าวประจำวัน 24
176 เสริมทักษะอาชีพ ‘คนพิการ’ ทำงานด้าน ‘ดิจิทัล’ ข่าวประจำวัน 29
177 "ปัทมา-เสธ.อ้าย" นำทีมนั่งที่ปรึกษาสมาคมกีฬาคนพิการ ข่าวประจำวัน 32
178 สมาคมนักกีฬาคนพิการของบกองทุนฯเพื่อช่วยนักกีฬา ข่าวประจำวัน 30
179 พ่อเมืองเพชรบุรีขอน้ำใจ ช่วยเด็กนักเรียนพิการสายตา ข่าวประจำวัน 29
180 กทม.ห่วงใยประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ข่าวประจำวัน 31

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก