ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยและนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ลงข่าว: 14/09/20

           วันนี้ 12 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรนำสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหมอ พยาบาล ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยและนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร จำนวน 6 ราย ประกอบด้วย

            รายที่ 1 นางสุดใจ ผลขาว อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 375 หมู่ที่ 1 ตำบลศรีแก้ว มีอาการขาโก่ง ได้รับการผ่าตัด ผ่าเข่าข้างขวา เมื่อ 4 มิถุนายน 2562 ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันเดินได้ตามปกติ

            รายที่ 2 นางสาวกดแก้ว กุมารสิทธิ์ อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 46 หมู่ที่ 8 บ้านศรีแก้ว ตำบลศรีแก้ว มีภาวะบวมน้ำเหลืองที่ขาทั้ง 2 ข้าง ส่งไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ผู้ป่วยปฏิเสธการผ่าตัดร่ายกายช่วงล่างไม่สมดุล เคลื่อนย้ายลำบาก ได้รับการสนับสนุนรถนั่งติดมอร์เตอร์ ในปี 2563 โดย คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอเลิงนกทา ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา

            รายที่ 3 เด็กชายภาณุพงษ์ แก้วหาญ อายุ 6 ปี อยู่บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 6 บ้านศรีแก้ว ตำบลศรีแก้ว มีอาการปากแหว่งเพดานโหว่ ปัญหาเรื่องอนามัยช่องปาก ฟันพุ โรงพยาบาลส่งเสรมสุขภาพตำบลศรีแก้ว ติดตามดูแลอนามัยช่องปาก และมี พัฒนาการล่าช้า เข้ารับการรักษาและกระตุ้นพัฒนาการ ณ คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา

            รายที่ 4 เด็กชายวีรภัทร สุริยะวงศ์ อายุ 16 ปี อยู่บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 11 บ้านกุดเข้ด่อน ตำบลกุดเชียงหมี เมื่อปี 2555 เกิดอุบัติเหตุจมน้ำ ทำให้พิการช่วยเหลือตนเองไม่ได้ นั่งรถเข็น รับการรักษาตามนัดที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี

            รายที่ 5 เด็กชายณรินทร์ ทองแท่ง อายุ 14 ปี อยู่บ้านเลขที่ 58 หมู่ที่ 2 บ้านกุดปลาขาว ตำบลสามัคคี ป่วยเป็นโรคผิวหนัง แพ้เป็นผื่นแดง ผื่นคัน รับการรักษาที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี ไปตรวจตามนัดทุก 2 เดือน

            และรายที่ 6 เด็กหญิงนนท์ธิชา เอกทัย อายุ 15 ปี อยู่บ้านเลขที่ 28 หมู่ที่ 14 ตำบลสามัคคี ตาข้างซ้ายสายตาสั้น ต้องใส่แว่นสายตาตลอด ตาขวาพิการ มองไม่เห็นรับการผ่าตัด เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 และรับการรักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น ไปตามนัดทุก 6 เดือน

            พร้อมกันนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคและเสื้อผ้า ให้กับผู้ป่วยและนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ไปเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก