ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ และผู้พิการติดบ้าน ที่ ต.แม่ตืน อ.ลี้

วันที่ลงข่าว: 14/09/20

         ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายกเหล่ากาชาด เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน และผู้พิการติดบ้าน ในพื้นที่ตำบลแม่ตืน จำนวน 3 ราย เพื่อมอบถุงยังชีพ และเงินช่วยเหลือ ซึ่งอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำตำบล จะให้การดูแลส่งเสริมสุขภาพ และกิ่งกาชาดอำเภอลี้จะส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่บุตรหลานของผู้ป่วย 

         นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ได้ไปเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านและติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของและผู้ป่วยติดบ้าน ผู้พิการติดบ้าน ในพื้นที่ตำบลแม่ตืน จำนวน 3 ราย โดยได้ไปเยี่ยม นางสุข คามี อายุ 75 ปี 16 ม.1 ต.แม่ตืน อ.ลี้ ผู้สูงอายุติดบ้าน มีอาการปวดเข่า 2 ข้าง เดินลำบาก หูได้ยินไม่ชัด ตาพร่ามัว อาศัยอยู่บ้านคนเดียว มีบุตร หลาน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ได้มอบถุงยังชีพ เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ 

        จากนั้นได้ไปที่บ้าน นางสาย อินถา อายุ 74 ปี 30 หมู่ 1 ต.แม่ตืนอ.ลี้ ผู้ป่วยโรครูมาตอยด์ ตา 2 ข้างพร่ามัว ปวดตามข้อบางครั้ง แขนขา2ข้างลีบ เดินลำบาก มีอาการปวดศีรษะบางครั้ง ซึ่งนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ได้มอบถุงยังชีพ เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ และสนับสนุนเงินทุนการประกอบอาชีพแก่บุตรหลาน และได้ไปเยี่ยมบ้านของ น.ส.นันทิมา โพธิ์กลางดอน อายุ 22 ปี 46/1 หมู่ 1 ต.แม่ตืน ผู้ป่วยติดบ้าน มีกระดูกที่ผิดปกติตั้งแต่กำเนิด นั่งเหยียดขาได้ ยืนไม่ได้ แขนขาขวาลีบไม่มีแรงช่วยเหลือตัวเองได้ภายในบ้าน สามารถสื่อสารได้ ขา 2 ข้างลีบ ไม่มีแรง เคลื่อนไหว แขน 2 ข้างมีแรงปกติ แขนขวาลีบขา 2 ข้างลีบ แต่มีความสามารถด้านการเขียนภาพ โดย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ได้มอบถุงยังชีพ เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ ซึ่งผู้พิการติดบ้าน และผู้สูงอายุติดบ้านจะได้รับการติดตามส่งเสริมสุขภาวะ โดยอาสาสมัครสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก