ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดลำพูนออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดลำพูน ประจำปี 2563 ในพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

วันที่ลงข่าว: 14/09/20

            จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดลำพูน ประจำปี 2563 โดยให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

            วันที่ 11 กันยายน 2563  ที่โรงเรียนบ้านวงศาพัฒนา (แม่ละงอง) หมู่ 1 ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดการให้บริการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจำปี 2563 โดยมีนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน , นายอำเภอลี้ ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน เจ้าหน้าที่ / อาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดลำพูน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธี ในงานมีคณะแพทย์อาสาจากโรงพยาบาลลำพูน ให้การตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม และบริการรักษาปะคบและนวดแผนโบราณ เพื่อฟื้นฟูสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน 

            โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ ได้มอบถุงยังชีพ หน้ากากอนามัย และกล่องยาสามัญประจำบ้าน ให้แก่ผู้ที่มารับบริการตรวจรักษาสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้แก่ประชาชนในการประกอบอาชีพ การทำพวงกุญแจ ตุ๊กตา และอาหารเพื่อสุขภาพ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดซุ้มให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาการทำเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่ด้วย 

            จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายกเหล่ากาชาด และหัวหน้าส่วนราชการได้ไปเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน และผู้พิการติดบ้าน ในพื้นที่ตำบลแม่ตืน จำนวน 3 ราย เพื่อมอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือ ซึ่งอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำตำบล จะให้การดูแลส่งเสริมสุขภาพ และกิ่งกาชาดอำเภอลี้จะส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่บุตรหลานของผู้ป่วยด้วย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย ทรงมีพระเมตตาพระราชทานกำเนิดมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ ชื่อย่อ "พอ.สว." คำย่อ พอ. คือ แพทย์อาสา / สว. คือ สังวาล ซึ่งเป็นพระนามเดิมของพระองค์ท่าน หลังจากสมเด็จย่าเสด็จสวรรคตแล้ว สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงสืบสานพระราชปณิธานต่อมาจนสิ้นพระชนม์ และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จึงทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิพอ.สว. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน โดยวัตถุประสงค์หลักของ พอ.สว. เพื่อจัดหาและส่งเสริมให้มีแพทย์ และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครปฏิบัติงานช่วยเหลือให้การรักษา ป้องกันโรค ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกล ในแต่ละจังหวัด ซึ่งจังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดที่เปิดให้มีการสมัครหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เป็น ลำดับที่ 63 ของประเทศ 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก