ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร

วันที่ลงข่าว: 31/08/20

          วันที่ 28 ส.ค. 63 ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองวาย ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางอุรสา จินโต ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะ ได้เดินทางไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองวาย ตามที่ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ ได้น้อมเกล้ารับพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดำเนินงานโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และกิจกรรมอื่น ๆ

          และในวันนี้ ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฉบับที่ 4 แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองวาย โดยมีเด็กนักเรียน จำนวน 125 คน นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองวาย จำนวน 25 คน ผู้ปกครอง 50 คน รวม 200 คน พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา จำนวน 1 ชุด มอบอุปกรณ์การศึกษาและสิ่งของจำเป็นให้กับเด็กนักเรียนทุกคน ตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในเดือนกรกฎาคม และเดือนสิงหาคม 2563

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก