ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของพิจิตร มุ่งพัฒนาสู่อารยสถาปัตย์ รองรับสังคมผู้สูงวัยและให้คนพิการเข้าถึงอย่างเท่าเทียม

วันที่ลงข่าว: 27/08/20

         นายนกฤษณะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล นำทีมงานมาถ่ายทำรายการกฤษนะทัวร์ยกล้อ ที่วัดท่าหลวง (พระอารามหลวง) โดยมีพระปลัดณรงค์ธรรม กตธัมโม ดร. นำชมวัด มี นายไผท ชัยชาญ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพิจิตร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร นางสาวรินทร์ลภัส บัณฑิตสกุลชัย ประธานทูตอารยสถาปัตย์จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยประธานทูตอารยสถาปัตย์จังหวัดสุโขทัย อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก รวมทั้งทูตอาสาจากอำเภอต่างๆ ของจังหวัดพิจิตร เข้าร่วม โดยวัดท่าหลวง มีการปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นอารยสถาปัตย์ เช่น ที่จอดรถ ทางลาด ห้องสุขา ซึ่งเป็นการออกแบบเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย และส่งเสริมสิทธิความสมอภาคของคนพิการ คนใช้รถเข็น หรือมนุษย์ล้อ ให้มีโอกาสเท่าเทียมกัน 

        ส่วนที่บึงสีไฟ แลนด์มาร์คของจังหวัดพิจิตร มีการปรับพื้นที่ให้เป็นทางลาดที่ผู้อายุ ผู้พิการ ผู้ใช้รถเข็น สามารถเข้าถึงจุดท่องเที่ยวต่างๆ ได้เกือบทั้งหมด . ประธานทูตอารยสถาปัตย์จังหวัดพิจิตร กล่าวว่า แหล่งท่องเที่ยวทั้ง 2 แห่ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพิจิตร ที่เป็นตัวอย่างในการปรับปรุงพื้นที่ให้ทุกคนสามารถใช้ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรกับคนทั้งมวล ไม่ใช่เฉพาะผู้พิการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้สูงอายุ ผู้บาดเจ็บด้วย อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร ยังให้ความสำคัญเรื่องอารยสถาปัตย์ไม่มากนัก ต้องมีการพัฒนาให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นต่อไป

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก