ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

วันที่ลงข่าว: 27/08/20

           วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด สกลนคร นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ประทานทุน สนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กพิการทุกประเภทที่มีฐานะครอบครัวยากจนและขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่จังหวัดสกลนคร จำนวน 152 ทุนๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 760,000 บาท เพื่อให้ผู้ปกครองนำไปพัฒนาบุตร-หลานพิการ ให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ และตรงตามความต้องการที่จำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล โดยมีนางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และผู้ปกครอง เข้าร่วมในพิธี

           ด้าน ผู้ปกครองเด็กพิการ กล่าวว่า จะนำทุนที่ได้รับในครั้งนี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด เพื่อให้เด็กออทิสติก และเด็กพิการได้รับการพัฒนาตามศักยภาพตนเอง และตรงตามความต้องการที่จำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล ต่อไป 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก