ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ

วันที่ลงข่าว: 06/08/20

            วันที่ 5 ส.ค. 63 เวลา 10.30 น. นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นางธัญลักษณ์ หัตถาธยากูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ และคณะกรรมการเหล่ากาชาด สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดบุรีรัมย์ ชมรมแม่บ้านมหาดไทย ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2563 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ปี 2563 

            โดยก่อนจะเลี้ยงอาหารกลางวัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวอาเศียรวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 110 คน โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2563 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดำเนินโครงการมาเป็นปีที่ 21 โดยดำเนินกิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้ตกงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน รวมไปถึงกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลอื่นๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละจังหวัด ตามความเหมาะสมทั่วทั้งประเทศ 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก