ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดอำนาจเจริญ เตรียมจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2562

วันที่ลงข่าว: 18/12/19

            นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า จังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ ได้กำหนดจัดงานคนพิการสากลจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2562 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแสดงของคนพิการ การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และการจับฉลากมอบของขวัญแก่คนพิการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนพิการ ครอบครัว ผู้ดูแลคนพิการ ประชาชนทั่วไป จำนวน 600 คน

            จังหวัดอำนาจเจริญ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนบริจาคสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คนพิการและผู้ดูแล สามารถบริจาคได้ที่ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอำนาจเจริญ โทร. 0-4598-0234 และเข้าร่วมงานได้ในวันและเวลาดังกล่าว

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก