ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พฤกษาใส่ใจสังคมไทย เดินหน้าปรับสภาพบ้านให้คนพิการ จ.ขอนแก่น

วันที่ลงข่าว: 13/12/19

           ทุกคนเกิดมาย่อมต้องการมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี แต่ยังมีคนอีกหลายกลุ่มในสังคมไทย ที่ยังไม่มีโอกาสเช่นนั้น โดยเฉพาะคนพิการที่ใช้ชีวิตอยู่ตามชนบทต่างจังหวัด ต้องประสบปัญหากับความยากจน และความยากลำบากในการใช้ชีวิตภายในบ้านของตนเอง บ้านที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการอยู่อาศัยและความปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของคนพิการ

          บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ผู้นำอสังหาริมทรัพย์อันดับ 1 ของประเทศไทย ที่มีเจตนารมณ์มุ่งหวังอยากให้คนไทยทุกคนมี “บ้าน” ที่ต้องอยู่อย่างมีความสุขและไร้กังวล พร้อมร่วมสร้างโอกาสที่ดีให้แก่สังคมและชุมชน เพื่อการเติบโตร่วมกันไปอย่างยั่งยืน เพราะเชื่อว่าบ้านเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการใช้ชีวิต พฤกษา จึงนำความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีมากว่า 26 ปี มาช่วยสร้างบ้านและปรับปรุงสภาพบ้านให้แก่คนพิการจำนวน 6 ครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดขอนแก่น ในโครงการ “บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ By Pruksa” เนื่องจากบ้านที่อาศัยอยู่ในปัจจุบันนั้น ไม่เหมาะสมต่อสภาพความพิการของแต่ละคน โดยส่วนใหญ่แล้วคนพิการเหล่านี้ไม่สามารถเดินเองได้ ต้องเคลื่อนที่ไปกับพื้นอย่างยากลำบาก บางคนต้องใช้ชีวิตทั้งกิน นอน อาบน้ำ และขับถ่ายรวมอยู่ในที่เดียวกัน และยังมีคนที่มีความพิการทางด้านสายตา ไม่สามารถมองเห็นได้ ต้องใช้วิธีไต่เชือกเดินไปยังที่ต่างๆ ซึ่งหากสภาพบ้านยังไม่เอื้ออำนวยต่อการใช้ชีวิตแล้ว คนพิการเหล่านี้อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน ที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

          ซึ่งการที่พฤกษาได้เข้าไปช่วยสร้างบ้านและปรับสภาพบ้านใหม่ให้แก่คนพิการ จะเป็นการช่วยพัฒนาพร้อมฟื้นฟูสมรรถนะให้กลับมาแข็งแรง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ สามารถดำรงชีวิตโดยพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน เนื่องจากคนพิการส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่ไม่ค่อยมีคนมาดูแล มีฐานะยากจน ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ มีเพียงรายได้จากเงินสวัสดิการผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการยังชีพในแต่ละเดือนเท่านั้น

          โครงการ “บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ By Pruksa” เป็นหนึ่งในโครงการที่พฤกษาใส่ใจช่วยเหลือสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องต่อนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ ในด้าน Heart to Society ใส่ใจสังคมและให้โอกาสที่ดี และยังตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับสากล ด้านการส่งเสริมให้มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน ซึ่งนอกเหนือจากการได้ส่งมอบบ้านที่มีคุณภาพให้แก่คนพิการในครั้งนี้แล้ว ทางผู้บริหารและพนักงานพฤกษายังได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันบริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่คนพิการ เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกขั้น

ที่มาของข่าว https://mgronline.com/stockmarket/detail/9620000118629
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก