ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงแรงงาน เตรียมจัดประชุมวิชาการว่าด้วยการตรวจแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 8 ยกระดับความร่วมมือการตรวจแรงงานภาคประมง

วันที่ลงข่าว: 13/12/19

        นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กำหนดจัดการประชุมวิชาการว่าด้วยการตรวจ แรงงานอาเซียนครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ “การสร้างงานที่มีคุณค่าในภาคประมงผ่านการตรวจแรงงานในอาเซียน" ในวาระที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนปี 2562 ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2562 

        อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีการประชุมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและเครือข่ายด้านแรงงานของอาเซียน ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับการจัดทำและพัฒนาระบบการตรวจแรงงานของประเทศสมาชิกอาเซียน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานสากล 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก