ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดสิงห์บุรี จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มปีการศึกษา 2562

วันที่ลงข่าว: 13/12/19

               วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดสิงห์บุรี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่มปีการศึกษา 2562 ให้กับเด็กพิการยากไร้ โดยมี นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูอาจารย์ ผู้ปกครอง และเด็ก ร่วมพิธีมอบทุนฯ สืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนให้เด็กพิการซึ่งมีฐานะยากจนในปีการศึกษา 2562 จำนวนทั้งสิ้น 10,633 ทุนทั่วประเทศ โดยเสด็จประทานทุนด้วยพระองค์เองให้กับเด็กพิการในเขตกรุงเทพฯ ส่วนของต่างจังหวัดมูลนิธิคุณพุ่มได้ขอความอนุเคราะห์จากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กพิการในจังหวัดนั้น ๆ ซึ่งในจังหวัดสิงห์บุรี มีจำนวนผู้ที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มจำนวนทั้งสิ้น 100  ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 50,000 บาท อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่เด็กและผู้ปกครองในการสนับสนุนพัฒนาศักยภาพหรือฟื้นฟูสมรรถภาพเฉพาะบุคคลซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรีจะได้ติดตามดูแลและให้ความช่วยเหลือเป็นลำดับ 

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก