ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
101 จ.ราชบุรี มอบทุนสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2563 ข่าวประจำวัน 14
102 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตรัง ข่าวประจำวัน 14
103 ศาลปกครองเพิกถอนคำสั่งให้กองทุนคนพิการส่งเงินส่วนเกินพันล้าน เป็นรายได้แผ่นดิน ข่าวประจำวัน 17
104 ชื่นชม! หนุ่มแกร็บไบค์ พิการทางการได้ยิน บริการดีเยี่ยมก่อนขึ้นรถฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ให้ลูกค้า ข่าวประจำวัน 18
105 รมว.จุติ สั่ง พมจ. สำรวจช่วย “กลุ่มเปราะบาง” ด่วน! หลังพายุ “ซินลากู” กระหน่ำบ้านพัง น้ำท่วมหนัก ข่าวประจำวัน 18
106 กระทรวงวัฒนธรรม จับมือประเทศสมาชิกอาเซียนคัดสรร 130 หนังสือประวัติศาสตร์และวรรณคดีจัดแปลร่วมกันเป็นครั้งแรก ข่าวประชาคมอาเซียน 16
107 อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดพื้นที่ให้กลุ่มเกษตรกร 5 จังหวัดภาคกลางตอนล่าง จำหน่ายสินค้าและขยายตลาดส่งออกด้วยเอฟทีเอ ข่าวประชาคมอาเซียน 17
108 ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมเตรียมคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2564 ข่าวประจำวัน 18
109 วิทยาลัยชุมชนสตูล ร่วมกับองค์กรชุมชน 4 แห่ง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา ดึงจุดเด่นของแต่ละแห่งมาปรับใช้สำหรับการเรียนการสอนระดับอนุปริญญา ข่าวประชาคมอาเซียน 20
110 จังหวัดนครพนม เตรียมคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครูผู้ทุ่มเทเสียสละตนจนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ และมีคุณูปการอย่างยิ่งต่อการศึกษา ข่าวประชาคมอาเซียน 17
111 จังหวัดนราธิวาส นายอำเภอสุไหงปาดี นำอาหารปรุงสุกใหม่จากครัวพระราชทาน ไปมอบแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ข่าวประจำวัน 14
112 "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" จังหวัดนราธิวาส ประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 เป็นวันที่ 3 ข่าวประจำวัน 18
113 องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภค บริโภค มอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ พื้นที่จังหวัดเลย ข่าวประจำวัน 14
114 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ ข่าวประจำวัน 15
115 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เชิญชวนเสนอชื่อคนพิการเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลพิการตัวอย่าง ประจำปี 2563 ข่าวประจำวัน 24
116 แรงงานจังหวัดสงขลา เสริมศักยภาพบัณฑิตแรงงาน ผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา ประเด็น : เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้า ประจำปีงบประมาณ 2563 ข่าวประจำวัน 14
117 จังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ข่าวประจำวัน 13
118 จังหวัดนครพนม หารือเตรียมจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2563 เฉลิมพระเกียรติฯ ข่าวประจำวัน 10
119 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ สร้างศาลาริมน้ำปรับสภาพแวดล้อม ทำป้ายสัญลักษณ์ ทางลาดสำหรับผู้พิการตามหลักอารยะสถาปัตย์ ข่าวประจำวัน 15
120 จังหวัดนราธิวาส พสกนิกรตำบลปูโยะ ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับอาหารปรุงสุกใหม่ จาก "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" ข่าวประจำวัน 18

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก