ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชมเรียง
1 กระทรวงแรงงาน จับมือทุกภาคส่วน จ้างเด็กจบใหม่ 260,000 อัตรา พร้อมช่วยคนไทยมีงานทำรวม 1 ล้านอัตรา ข่าวประจำวัน 0
2 ผู้ว่าฯ ตรัง นำส่วนราชการออกให้บริการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดตรัง ประจำปี 2563 ข่าวประจำวัน 1
3 อบก. และ JICA พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รัฐ-เอกชนทั่วภูมิภาค โดยเฉพาะในอาเซียน เพื่อมุ่งสู่การเป็น “Knowledge Hub” ของอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 1
4 ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดประจำจังหวัดพัทลุงจัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ให้แก่เด็กพิการที่มีฐานะยากจน จำนวน 515,000 บาท ข่าวประจำวัน 1
5 รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดงาน "มหกรรมเปิดบ้านสุรินทร์" เร่งผลักดันส่งออกสินค้าปศุสัตว์ผ่านชายแดนเพิ่มมูลค่าการค้า พร้อมหนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน ข่าวประชาคมอาเซียน 1
6 สจล. เตรียมผลิตหนังสร้างแรงบันดาลใจ ผู้พิการทางการได้ยิน ข่าวประจำวัน 1
7 จังหวัดแพร่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2563 ข่าวประจำวัน 1
8 ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ข่าวประจำวัน 1
9 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานสัปดาห์อาเซียน ครั้งที่ 7 “ASEAN Health Promotion” ข่าวประจำวัน 1
10 กลุ่มพ่อค้าจีน ร่วมลงนามร่วมมือช่วย สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ข่าวประจำวัน 1
11 กฟภ.เข้าช่วย "น้องฟิล์ม" นักสู้ขาเดียว ข่าวประจำวัน 1
12 มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการอุดรธานี ข่าวประจำวัน 1
13 หนุนแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์สร้างอาชีพให้ผู้พิการ ข่าวประจำวัน 1
14 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมมนุษย์สระบุรีส่งมอบบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ข่าวประจำวัน 2
15 จังหวัดตราด ขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ข่าวประจำวัน 2
16 มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 103 ทุน ข่าวประจำวัน 2
17 จัดหางานเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมงาน Job Expo Thailand 2020 มหกรรมการจัดหางานครั้งยิ่งใหญ่ ข่าวสมัครงาน 3
18 อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดอาคาร “อารยปัญญาพัฒน์” ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ แห่งแรกของประเทศไทย ข่าวประจำวัน 3
19 พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาเตรียมพร้อมช่างมืออาชีพ เพื่อก้าวสู่การรับรองความรู้ความสามารถ ข่าวประจำวัน 4
20 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ข่าวประจำวัน 4

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก