ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
1 มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 103 ทุน ข่าวประจำวัน 0
2 จังหวัดตราด ขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ข่าวประจำวัน 0
3 ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ข่าวประจำวัน 0
4 ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดประจำจังหวัดพัทลุงจัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ให้แก่เด็กพิการที่มีฐานะยากจน จำนวน 515,000 บาท ข่าวประจำวัน 0
5 ผู้ว่าฯ ตรัง นำส่วนราชการออกให้บริการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดตรัง ประจำปี 2563 ข่าวประจำวัน 0
6 มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการอุดรธานี ข่าวประจำวัน 0
7 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมมนุษย์สระบุรีส่งมอบบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ข่าวประจำวัน 0
8 จังหวัดแพร่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2563 ข่าวประจำวัน 0
9 อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดอาคาร “อารยปัญญาพัฒน์” ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ แห่งแรกของประเทศไทย ข่าวประจำวัน 3
10 จังหวัดตรัง กำหนดออกหน่วยบริการ ตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง อำเภอสิเกา ข่าวประจำวัน 5
11 ขยายเวลาจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางถึงสิ้นเดือนกันยายน 2563 IOC ข่าวประจำวัน 4
12 พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาเตรียมพร้อมช่างมืออาชีพ เพื่อก้าวสู่การรับรองความรู้ความสามารถ ข่าวประจำวัน 4
13 มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดอบรมแก่ผู้ปกครองและอาสาสมัครในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสติปัญญาในชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ข่าวประจำวัน 4
14 จังหวัดขอนแก่น คว้า 6 รางวัล ในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 ข่าวประจำวัน 4
15 จังหวัดชลบุรี ผู้ว่าฯ เป็นผู้แทนพระองค์มอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ข่าวประจำวัน 4
16 จ.สตูล มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2563 จำนวน 515,000 บาท ข่าวประจำวัน 5
17 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประทานทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและพิการในจังหวัดเพชรบูรณ์ ข่าวประจำวัน 6
18 จังหวัดสุรินทร์ อนุมัติให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการกู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ 346 ราย เป็นเงินกว่า 20 ล้านบาท ข่าวประจำวัน 6
19 สำนักงาน ก.พ.ร. นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ชมนวัตกรรมการพิมพ์มือเทียมช่วยเหลือผู้พิการ ที่โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ข่าวประจำวัน 6
20 มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการจังหวัดยโสธร ข่าวประจำวัน 7

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก