ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว/บทความ แนะนำ

เรื่องโดยเด็กๆ (16/02/2011)

เรื่องโดยเด็กๆ (16/02/2011)

ตั้งแต่ฉันสามารถจำความได้  ฉันพบความลำบากที่โรงเรียน  คุณครูหลายคนต่างบอกฉันเสมอว่า ให้พยายามหนักขึ้นแม้ว่าฉันได้พยายามอย่างดีที่สุดแล้ว ฉันร้องไห้ตลอดเวลา ฉันเกลียดโรงเรียน

แล้วเมื่อฉันอยู่เกรดสอง  แม่ของฉันพาฉันไปรับการทดสอบ  ปรากฎว่า ฉันเป็นเด็กฉลาดแต่สมาธิสั้น ...

แนวทางในการทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ตอนที่ 1 (27/01/2011)

แนวทางในการทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ตอนที่ 1 (27/01/2011)

บทความนี้ประกอบด้วย

  • บทนำ
  • IEP หรือแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลคืออะไร
  • ฉันจะพัฒนาการทำ IEP ของตนเองได้อย่างไร
  • ก่อนการประชุม
  • การเขียน IEP
  • เตรียมพร้อมสำหรับการประชุม
  • การมีส่วนร่วม
  • ...

ข่าวประจำวัน

หน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า

ข่าวประชาคมอาเซียน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก