ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สาธารณสุขจังหวัดตรังเชิญชวนประชาชนที่มีปัญหาความพิการเข้าร่วมโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุ ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก

วันที่ลงข่าว: 29/01/19

        สาธารณสุขจังหวัดตรังเชิญชวนประชาชนที่มีปัญหาความพิการเข้าร่วมโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุ ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี 2562     

        นายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒน์ปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า มูลนิธิ พอ.สว. ร่วมกับ สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิด และความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไป จากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินพระมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี 2562 เพื่อแก้ไขความพิการที่มีมาตั้งแต่กำเนิด ประเภทปากแหว่งเพดานโหว่ นิ้วมือนิ้วเท้าเกิน นิ้วมือนิ้วเท้าติดกัน ปานดำ และความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไป ประเภทไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 4 ครั้ง ระหว่างเดือนมีนาคม-กันยายน 2562 สำหรับการดำเนินโครงการครั้งที่ 1 กำหนดจัดในภาคใต้ โดยมีเป้าหมายให้บริการประชาชนใน 14 จังหวัดภาคใต้ ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2562 ณ โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่

        สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จึงขอเชิญชวนประชาชนจังหวัดตรัง ที่ประสบปัญหาความพิการดังกล่าว เข้าร่วมโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุ ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี 2562 โดยมูลนิธิ พอ.สว.จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากสิทธิบัตรพื้นฐานประจำตัวผู้ป่วย รวมทั้งค่าพาหนะเดินทางและค่าอาหาร สำหรับผู้ป่วยและญาติ ตามระเบียบของมูลนิธิพอ.สว. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

       งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง หมายเลขโทรศัพท์ 075 205 615 ต่อ 220 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก