ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน จัดโครงการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งความพิการบนใบหน้าแก่ผู้ป่วยด้อยโอกาสทางสังคม

วันที่ลงข่าว: 22/01/19

        นายชีวา มั่งมี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ร่วมกับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม หรือ operation Smile Foundation (Thailand) จัดโครงการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งความพิการบนใบหน้าผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ มือติดนิ้วเกิน แผลเป็นจากไฟไหม้ และความพิการหรืออื่นๆ บนใบหน้า ให้แก่ผู้ป่วยด้อยโอกาสทางสังคม โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ โดยมีการตั้งเป้าหมายการผ่าตัดผู้ป่วยในครั้งนี้ จำนวน 80 ราย

        ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร. 0 5361 1488

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก