ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา เปิดรับสมัครเด็กออทิสติกและเด็กพิการ ในจังหวัด เข้ารับทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่ม จำนวน 101 ทุน

วันที่ลงข่าว: 10/10/18

          นายกมล ผาคำ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ศูนย์ประสานงานมูลนิธิคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ได้จัดตั้งโครงการ “ทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม” ขึ้น เพื่อให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาทางสมรรถภาพและได้รับการศึกษาที่ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล โดยจัดสรรให้ทุนการศึกษาแก่เด็กพิการทุกประเภทที่มีฐานะยากจน และขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งคณะกรรมการมูลนิธิได้พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาให้กับเด็กพิการในจังหวัดพะเยา จำนวน 101 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 505,000 บาท

         ทั้งนี้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา ได้เปิดรับสมัครเด็กออทิสติกและเด็กพิการ เพื่อพิจารณารับทุนจากการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่ม โดยขอรับใบสมัครได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.soonphayao.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหารงานวิชาการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา โทร. 054-412233 หรือ 086-4310187

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก