ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา รับสมัครผู้พิการเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

วันที่ลงข่าว: 22/08/18

          นางสาวสมธิดา จะเกรง ผู้อำนวยการ สวท.สุรินทร์ เปิดเผยว่า ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา เป็นสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาสำหรับคนพิการทางด้านการเคลื่อนไหวแขน-ขา และลำตัว เปิดสอนระดับ ปวช. และ ปวส. ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ และช่างอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่คนพิการที่ขาดโอกาสทางการศึกษา

           สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา กำหนดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม 2561 และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่คนพิการที่อยู่ต่างจังหวัด จึงมีกำหนดจัดสนามสอบต่างจังหวัด 6 สนามสอบ ดังนี้

          ภาคเหนือ วันที่ 6 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ฟื้นฟูคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 7 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก

          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 11 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการไทย ใจอาสา จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 14 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดขอนแก่น

          ภาคใต้ วันที่ 19 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

          ภาคกลาง วันที่ 25 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ ผู้พิการที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานรับสมัครนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา โทรศัพท์ 038 411 239 หรือ 089 403 5950 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rvsd.ac.th

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก