ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แจ้งผู้พิการ เตรียมรับเงินเยียวยา 1,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 แน่นอน

วันที่ลงข่าว: 26/05/20

        นางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางเตรียมพร้อมจ่ายเงินเยียวยาผู้พิการ จำนวน 1,000 บาท ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 โดยกลุ่มที่ 1 คือ ผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใด ๆ ที่มีบัญชีธนาคารอยู่แล้ว แต่หากไม่มีบัญชีธนาคาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเป็นเงินสด

        กลุ่มที่ 2 คือ ผู้พิการที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการ ไม่มีบัตรผู้พิการ แต่มีฐานข้อมูลที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีหรือจ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้พิการโดยตรง

        ทั้งนี้ ทั้ง 2 กลุ่ม จะได้รับเงินภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 แต่หากหลังจากวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ผู้พิการรายใดที่มีบัตรประจำตัว หรือตกหล่น ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา ให้ติดต่อที่ เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลใกล้บ้าน หรือที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.0-7735-5080

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก