ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดตรัง มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรที่ได้รับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562

วันที่ลงข่าว: 28/02/20

       วันที่ 27 ก.พ.63  นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรที่ได้รับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 ณ ห้องพระยารัษฎา ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5

        กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศชื่อองค์กรที่ได้รับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 และรางวัลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1.ประเภทองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ (NGO) หรือองค์กรภาคประชาสังคม (CSO) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สมาคมเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ มูลนิธิข้าวขวัญ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ มูลนิธีอันดามัน 2.ประเภทองค์กรภาคธุรกิจเอกชน (Private Sector) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ กลุ่มบริษัทในเครือกลุ่มนกเงือก รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ บริษัท นอร์ทอิส รับเบอร์จำกัด (มหาชน)

        ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้จังหวัดตรัง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ซึ่งเป็นรางวัลประกาศเกียรติคุณ ผู้นำระดับประเทศด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ประจำปี 2562 ประเภทองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ (NGO) ให้แก่ “มูลนิธิอันดามัน” โดยนายแพทย์ประพนธ์ โชติกมาศ ประธานมูลนิธิอันดามัน เป็นผู้รับมอบประกาศเกียรติคุณ

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก