ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดขอนแก่น แถลงข่าวการจัดงานแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยี สินค้าและบริการ ในงานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ครั้งที่ 5 E-SAN Industrial Fair 2020

วันที่ลงข่าว: 22/01/20

          วันที่ 21 ม.ค. 63  ที่โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงาน อีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 5 E -SAN Industrial Fair 2020 

           สำหรับการจัดงานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 5 E - SAN Industrial Fair 2020 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้แนวคิด Smart Industry for Smart City เป็นการแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยี สินค้าและบริการในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อรองรับการเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ และกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงการค้า การลงทุน ในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง GMS โดยจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 และยกระดับเป็นงานระดับภูมิภาค 

           ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 5 แสดงถึงศักยภาพและความพร้อมของจังหวัดขอนแก่น ในการเป็น MICE City ซึ่งมีความพร้อมในการจัดประชุมขนาดใหญ่และการจัดแสดงสินค้า ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ รองรับการเป็นศูนย์กลางด้านการค้า การลงทุน และส่งเสริมกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค เป็นประตูก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็นการแสดงถึงศักยภาพของเมืองซึ่งมีวิวัฒนาการมาโดยตลอด จังหวัดขอนแก่นมีการขยายตัวด้าน GDP อย่างต่อเนื่อง เพราะมีภาคอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น และจังหวัดขอนแก่นพร้อมสนับสนุนให้มีการลงทุนด้านอุตสาหกรรมในพื้นที่ โดยได้มีการวางรากฐานของเมือง ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมการบินขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดกลาง เพื่อให้ประชาชนชาวภาคอีสานมั่นใจในการปรับเปลี่ยนพื้นที่จากภาคเกษตรไปสู่ในภาคอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น รวมถึงนิสิต นักศึกษา มีความมั่นใจในการปรับเปลี่ยนแนวคิดและเข้าศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้จังหวัดขอนแก่นก้าวสู่การเป็น Global City ต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก