ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา เชิญร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อส่งมอบความสุขให้นักเรียน และผู้ปกครอง

วันที่ลงข่าว: 01/01/20

          นายสุวิทย์ สุทาลา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา มีหน้าที่ในการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กพิการในพื้นที่ 9 อำเภอ กำหนดจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา เพื่อให้นักเรียนได้รับความสุข สนุกสนาน มีความกล้าแสดงออกในการเข้าร่วมกิจกรรม ที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เรียน ผู้ปกครอง รวมทั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การแลกของขวัญ การแสดงแลกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ เป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่ดีขึ้นตามศักยภาพของตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมในสังคมปัจจุบัน

          ทั้งนี้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา ขอเชิญชวนร่วมสนับสนุน ของขวัญ ของรางวัล อาหาร ทุนทรัพย์หรือสิ่งของต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ บริจาคได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-5441-2233

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก