ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อุทยานการเรียนรู้ยะลา TK Park Yala เดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนามุมอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 13/12/19

          นางสาววธนัน ถ้วนถวิล ผู้จัดการอุทยานการเรียนรู้ยะลา TK Park Yala เปิดเผยว่า TK Park Yala ขณะนี้ เราพยายามทำในเรื่องของการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ โดยแยกตามประเทศเพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ เรายังทำในเรื่องของ Mobile Application ให้บริการโรงเรียนที่อยากจะได้นิทรรศการไปจัด เราก็ออกไปจัดให้กับโรงเรียน โดยมีเกมอาเซียนที่เราพัฒนาขึ้นมา เพื่อให้เยาวชนได้ทำความเข้าใจง่ายกว่าการอ่านหนังสืออย่างเดียว มีการพัฒนาเกมขึ้นมาเป็นบันไดงูอาเซียนกับ 10 คำถามสุดยอดแฟนพันธุ์แท้อาเซียน เพื่อให้เข้าถึง และเข้าใจความเป็นอาเซียนในบริบทของภูมิภาคเรา นอกจากนี้ ยังได้นำเกมเหล่านี้ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ที่ต้องการนำไปสอนเด็ก ๆ ให้มีความรู้ในเรื่องของอาเซียน เพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อหน่าย ซึ่งในการจัดนิทรรศการ จะเอาชุดนิทรรศการไปตั้งไว้ให้กับโรงเรียน จำนวน 1 ชุด เอาไว้ให้เด็กได้ดูได้เล่น ให้โรงเรียนได้ใช้ประโยชน์

          นางสาววธนัน ถ้วนถวิล ผู้จัดการอุทยานการเรียนรู้ยะลา TK Park Yala กล่าวด้วยว่า การตอบรับในเรื่องของอาเซียนขณะนี้ มีเยาวชน นักเรียน นักศึกษา เข้ามาสืบค้นข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมอบหมายจากคุณครู อาจารย์ ในเรื่องราวของอาเซียนทำให้เยาวชนสะดวกในการสืบค้นหาข้อมูล เพราะในส่วนของ TK Park Yala ได้มีการจัดสรรหนังสืออาเซียนให้อยู่เป็นหมวดหมู่ ค้นหาง่าย สะดวกสบาย มีทุกประเทศของอาเซียน ในส่วนของหนังสือประเทศไทย ก็พยายามหาหนังสือที่เกี่ยวข้องด้วยเรื่องของวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม มีการแยก Collection มีทั้ง Collection ที่เป็นของอาเซียน และ Collection ทั่วไป ถ้าต้องการมีความรู้เรื่องอาเซียนมาที่นี่ได้เลย

          นอกจากนี้ เรายังได้มีการทำ MOU ร่วมกับประเทศมาเลเซีย มีกิจกรรมร่วมกันมีการใช้หนังสือร่วมกัน ซึ่งตอนนี้หนังสือเรื่องของภาษามาเลเซีย ที่นี่มีประมาณพันกว่าเล่ม ส่งผลให้เราได้ความรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมที่มีความเหมือน และใกล้เคียงกัน เรื่องของเศรษฐกิจอาเซียนที่มีความคล้ายคลึงกัน และเรื่องของบริบทต่อไปข้างหน้า ทุกอย่างมันจะเหมือนกับไร้พรมแดน

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก