ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดสกลนคร จัดงานสัปดาห์วันอาเซียน - สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันที่ลงข่าว: 23/08/19

        ที่โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร นายพูนสุข ทะแพงพันธ์ นายอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สัปดาห์วันอาเซียน และสัปดาห์ห้องสมุด โดยมีนายพิสิทธิ์ จันทรเนตร ผอ.โรงเรียนกุสุมาลย์พิทยาคม ซึ่งแต่งกายโดยชุดประจำชาติบรูไน นำคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ แต่งชุดประจำชาติ 10 อาเซียนเข้าร่วมงานกว่า 500 คน เพื่อน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย นอกจากนี้ยังส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และปลูกฝั่งแนวคิดด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา 

 

        ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และกระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถในด้านต่างๆ มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน วิทยาศาสตร์ และห้องสมุด ประกวดชุดรีไซเคิล จรวดขวดน้ำฯ โดยมีคณะอาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ร่วมจัดนิทรรศการ การทดลองด้านวิทยาศาสตร์ สร้างแรงบันดาล ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ เป็นนักวิทยาศาสตร์ของชาติในอนาคต สำหรับพิธีเปิดงาน ประธานในพิธี แต่งชุดนักวิทยาศาสตร์ เทน้ำยาเคมีลงไปในปล่องภูเขาไฟ จากนั้นปล่องภูเขาไฟจึงพองตัวขึ้น สร้างความตื่นเต้นแก่นักเรียนที่มาร่วมงาน

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก