ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดตรัง จัดสัมมนาโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการฮาลาลภาคใต้ฝั่งอันดามัน "Amdaman Province to Global"

วันที่ลงข่าว: 23/08/19

         วันที่ 22 สิงหาคม 2562) นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการฮาลาลภาคใต้ฝั่งอันดามัน "Amdaman Province to Global" ณ โรงแรมเรือรัษฎา กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562

          ทั้งนี้ในการจัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการอาหารฮาลาล จังหวัดภาคใต้ชายฝั่งอันดามัน "Amdaman Province to Global" มีการบรรยายเรื่อง เปิดโลกผลิตภัณฑ์ฮาลาลกับโอกาสทางการค้า เรื่องฮาลาลผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและนวัตกรรมใน-นอกกลุ่มมุสลิม , การวิเคราะห์พัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลสู่ตลาดการค้า FIVE-FORCE & STP อาหารและนวัตกรรมเครื่องสำอางฮาลาล , การเจาะตลาดและกลยุทธ์พัฒนาสมุนไพรสู่ตลาดฮาลาล , การบรรยายเรื่องมาตรฐาน และหลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล โครงสร้างตลาดเพื่อวางแผนนวัตกรรมฮาลาล ศักยภาพฮาลาลไทยสู่ตลาดอาเซียน +6 , การบรรยาย เรื่องการยกระดับมูลค่า และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบการค้าระหว่างประเทศ คำนวณโครงสร้างราคาขายผลิตภัณฑ์ฮาลาล นวัตกรรมโอกาสผลิตภัณฑ์ฮาลาลในตลาดมาเลเซียและมุสลิม รวมถึงการทำ Workshop , การวางแผนผลิตภัณฑ์ และกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก