ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศึกษาธิการจังหวัดน่าน จัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองประเทศไทย

วันที่ลงข่าว: 07/08/19

          วันที่ 5 ส.ค. 62 เวลา 17.00 น. ที่สนามกีฬาโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี เปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (ครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองประเทศไทย) จังหวัดน่าน โดยมีลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารีสำรอง และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่า 1,500 คน

          กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ จัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (ครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองประเทศไทย) พร้อมกับส่วนกลาง ในวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 ซึ่งตรงกับวันสถาปนากิจการลูกเสือสำรองในประเทศไทย สำหรับจังหวัดน่านจัดขึ้นบริเวณสนามกีฬากลางโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ภายใต้คำขวัญ "รับผิดชอบหน้าที่ มีวินัย ไม่ตามใจตนเอง"

          ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยที่ดีตั้งแต่เยาว์วัย เตรียมความพร้อมของเยาวชนลูกเสือไทยรองรับประชาคมอาเซียน เพิ่มพูนคามรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ทางลูกเสือให้กับลูกเสือสำรอง และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ รวมทั้งเสริมสร้างความรักความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ส่งเสริมให้ลูกเสือแสดงออกถึงความสามารถของตนเอง และผู้บังคับบัญชา สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือได้อย่างถูกต้องด้วย ซึ่งกิจกรรมในงานมีการให้ความรู้ด้านต่าง ๆ อาทิ ดนตรีศิลป์ งานศิลปะ งานสำรวจ งานฝีมือ ทักษะลูกเสือสำรอง และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน ด้วย

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก