ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กรมหม่อนไหมขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดผ้าไหมอาเซียน ประจำปี 2562

วันที่ลงข่าว: 04/07/19

            กรมหม่อนไหมขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดผ้าไหมอาเซียน ประจำปี 2562 โดยผู้ชนะจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณพระราชทานและเงินรางวัล และผลงานของผู้ชนะสามอันดับแรกของแต่ละประเภทจะได้ร่วมจัดแสดงในงานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562

            นายอดิษฐ์ อินทร์สุวรรณ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 5 จังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดการประกวดผ้าไหมอาเซียน ประจำปี 2562 โดยกำหนดจัดการประกวดในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องจูปิเตอร์ 14 อาคาร ชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

            ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นความตระหนักถึงคุณค่าของงานภูมิปัญญาการทอผ้าไหมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน การสนับสนุนส่งเสริมผู้ผลิต นักออกแบบรุ่นใหม่ ผู้มีความสามารถให้สืบทอด สร้างสรรค์การทอผ้าและการออกแบบโดยใช้ผ้าไหม นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความร่วมมือของเครือข่ายระหว่างผู้ผลิตและนักออกแบบระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อสร้างรากฐานแห่งความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคสืบต่อไป โดยผู้ที่ชนะการประกวดจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณพระราชทานและเงินรางวัล และผลงานของผู้ชนะสามอันดับแรกของแต่ละประเภทจะได้ร่วมจัดแสดงในงานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562         

            สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ สำนักอนุรักษ์และตรวจสอบมาตรฐานหม่อนไหม กรมหม่อนไหม หรือทาง E-mail : ocss_silk@qsds.go.th สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 และส่งผลงานในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ก่อนเวลา 09.00 น. ณ สถานที่ประกวด เพื่อลงทะเบียนการประกวด ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางปิยาภรณ์ ประทุมมา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ โทร.061-3513443 หรือ นางกนกวรรณ ชูวิเชียร เศรษฐกรชำนาญการ โทร.086-6565169

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก