ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เตรียมจัดโครงการท่องเที่ยวเชิงอาหารของอาเซียน ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในอาเซียนและต่างประเทศเข้ามาเที่ยวในภูมิภาค ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้ชุมชน

วันที่ลงข่าว: 25/06/19

         นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้อาเซียนกำลังอยู่ระหว่างการจัดทำแผนแม่บทด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารของอาเซียน โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและวัฒนธรรม เพื่อร่วมกันกำหนดและเลือกเมืองที่มีวัฒนธรรม เมืองที่มีอาหารอร่อยทั้งในกรุงเทพฯ จังหวัดต่างๆ เพื่อนำมาจัดทำเป็นไกด์ไลน์ ในการแนะนำให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งนักท่องเที่ยวในอาเซียนและต่างประเทศ ให้เดินทางไปเที่ยวชมและบริโภคอาหาร เหมือนกับที่มิชลินไกด์ที่แนะนำร้านอาหารของประเทศต่างๆ โดยอาเซียนจะได้ประโยชน์จากการดึงดูดการท่องเที่ยว และทำให้เศรษฐกิจในชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเติบโตเพิ่มขึ้น มีรายได้มากขึ้น เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอาเซียนได้เป็นอย่างดี

        ทั้งนี้ ไทยจะได้ประโยชน์จากโครงการท่องเที่ยวเชิงอาหารของอาเซียนเป็นอย่างมาก เพราะไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของโลก มีจุดขายด้านอาหารและแหล่งผลิตอาหารอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งสตรีทฟู้ดตามเมืองแหล่งท่องเที่ยว เช่น กรุงเทพฯ พัทยา ขอนแก่น เชียงใหม่ เป็นต้น รวมถึงยังมีแหล่งผลิตอาหารที่เป็นเกษตรอินทรีย์ ออร์แกนิก มีสวนผลไม้ ซึ่งเป็นจุดแข็งที่สามารถนำมาใช้เป็นจุดดึงดูดการท่องเที่ยวได้

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก