ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
121 เลขาฯ ศอ.บต. ดูแลเด็กพิเศษในพื้นที่ จชต. สนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ทรงห่วงใยให้มีการช่วยเหลือดูแล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ข่าวประจำวัน 10
122 นายกรัฐมนตรี รณรงค์จำหน่ายดอกมะลิในวันแม่แห่งชาติ เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ข่าวประจำวัน 13
123 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี จัดโครงการพัฒนาอาสาสมัครสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล "หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล" ประจำปี 2563 ข่าวประจำวัน 12
124 นายอำเภอศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ นำคณะเยี่ยมให้กำลังใจและช่วยเหลือ ครอบครัวเด็กพิเศษ ข่าวประจำวัน 14
125 มูลนิธิคนตาบอดไทย ขอเชิญร่วมสนับสนุนโครงการผลิตหนังสือระบบดีซี เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับคนตาบอด และผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ ประจำปี 2563 ข่าวประชาสัมพันธ์ 33
126 จังหวัดสุรินทร์พัฒนาศักยภาพแกนนำและเครือข่ายสตรีพิการ ข่าวประจำวัน 13
127 จังหวัดแพร่ ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ปี 2560-2564 ไปสู่การปฏิบัติ ข่าวประจำวัน 11
128 สมาคมคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญชวนซื้อของที่ระลึกเข็มกลัด และล็อกเก็ตการกุศล "แบ่งยิ้ม เติมฝัน ปั้นน้ำใจ แด่ผู้พิการจังหวัดนครศรีธรรมราช" ครั้งที่ 1 ข่าวประชาสัมพันธ์ 17
129 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประสบปัญหาทางสังคม จังหวัดนครปฐม ข่าวประจำวัน 18
130 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่าย เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง รายละ 3,000 บาท ในวันที่ 20 ก.ค. 2563 ข่าวประจำวัน 19
131 ทช. มอบรถ Wheelchair 30 คัน อำนวยความสะดวกผู้ป่วย ผู้พิการและผู้สูงอายุที่มาใช้บริการโรงพยาบาลของจังหวัดนครพนม ข่าวประจำวัน 20
132 พมจ.สุรินทร์ ช่วยเหลือชายพิการติดเตียง ต.ระเวียง อ.โนนนารายณ์ ข่าวประจำวัน 18
133 จังหวัดชุมพร รับมอบแขน ขาเทียม โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ ข่าวประจำวัน 17
134 จังหวัดระนอง ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พื้นที่อำเภอกะเปอร์ ข่าวประจำวัน 18
135 รองผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2563 ข่าวประจำวัน 18
136 .สกลนคร จัดพิธีมอบเงินกู้ยืมคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ เร่งฟื้นฟูอาชีพหลังผ่อนคลายสถานการณ์โควิด-19 ข่าวประจำวัน 17
137 จังหวัดตราด ส่งมอบรถสามล้อโยกชนิดมือโยกสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ข่าวประจำวัน 20
138 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ ตรวจติดตามราชการหน่วยงาน 3 หน่วยงาน ในกำกับ เยี่ยมคารวะพ่อเมืองกระบี่และตรวจเยี่ยมโครงการบ้านมั่นคง ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ข่าวประจำวัน 20
139 จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากโควิด-19 ข่าวประจำวัน 20
140 รองผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตรัง ครั้งที่ 4/2563 ข่าวประจำวัน 17

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก