ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
61 อบจ.ยโสธร ขับเคลื่อนโครงการอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลคนพิการ เพื่อเป็นพี่เลี้ยงช่วยให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป ข่าวประจำวัน 8
62 มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาแก่เด็กพิเศษ ในจังหวัดจันทบุรี จำนวน 102 ทุน แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ส่งเสริมการศึกษาของเด็กพิเศษ เยาวชนไทย ข่าวประจำวัน 6
63 จ.นครนายก มอบทุนการศึกษาให้แก่บุคคลออทิสติกและเด็กพิการ ข่าวประจำวัน 6
64 ภาครัฐ ภาคประชาชนสุพรรณบุรี ผนึกกำลัง เร่งช่วยเหลือ ดูแล พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ข่าวประจำวัน 8
65 "ธนุ"ลุยขอนแก่นตรวจติดตามนโยบายการศึกษา ข่าวประจำวัน 14
66 จุตินันท์ ชมผลงานเวทีคนพิการชิงแชมป์ประเทศไทย หน้าใหม่แจ้งเกิดเพียบ ข่าวประจำวัน 10
67 ทอยแก่น กทม. กวาด 2 แชมป์ โบว์ลิ่งคนพิการ ชิงแชมป์ประเทศไทย ข่าวประจำวัน 10
68 เพราะโอกาสคือสิ่งที่มีค่า : ‘บาริสต้าทหารผ่านศึก’ น.อ.ศักดิ์มงคล น้อยทรง ข่าวประจำวัน 8
69 ประเทศไทย เตรียมจัดเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร 3-6 กันยายน 2563 หวังสร้างรายได้ ด้วยมาตรการป้องกันวิถีใหม่ ข่าวประจำวัน 15
70 อาเซียน จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ย้ำถึงพันธะสัญญาที่จะร่วมกันต่อสู้กับโรคโควิด-19 ข่าวประชาคมอาเซียน 11
71 ประเทศสมาชิกข้อตกลงอาร์เซ็ป เตรียมจัดประชุมเตรียมความพร้อม ก่อนการลงนามข้อตกลง ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในสิ้นปีนี้ ข่าวประชาคมอาเซียน 10
72 พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ข่าวประจำวัน 9
73 ศอ.บต. เดินหน้าช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและผู้พิการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กิจกรรม "เก้าอี้สุขใจ สู่รองเท้าสั่งตัด" พร้อมเปิด "ธนาคารอุปกรณ์ ช่วยเหลือความพิการจังหวัดชายแดนภาคใต้" ข่าวประจำวัน 10
74 จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ข่าวประจำวัน 9
75 อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงช่วยน้ำท่วม จังหวัดน่าน ส่งมอบกำลังใจให้คนพิการและครอบครัวสู้ภัยน้ำท่วม ข่าวประจำวัน 11
76 จังหวัดระนอง ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นและฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่คนตาบอดและครอบครัว 27-28 สิงหาคม 2563 ข่าวประจำวัน 12
77 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ข่าวประจำวัน 8
78 ประธานคณะกรรมการมูลนิธิ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เชิญชวนลูกศิษย์ทั่วประเทศและสถานศึกษาเสนอชื่อ ‘ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี’ ครั้งที่ 4 ข่าวประชาคมอาเซียน 14
79 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้ผู้ประสบภัยที่จังหวัดสุโขทัย ข่าวประจำวัน 11
80 องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง จังหวัดสตูล ฝึกอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส หลักสูตรการทำเสื่อจากใบเตยหนาม ข่าวประจำวัน 12

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก